ციფრული მარკეტინგი 2021 წელს

ციფრული მარკეტინგის ახალი ტენდენციები 2017 წელი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა მარკეტერებისთვის, ახალი ტექნოლოგიების ათვისებისა და დანერგვის კუთხით: კვლავ ვითარდება მობილური ტექნოლოგია, “live streaming”, ვირტუალური რეალობა, ხელოვნური ინტელექტი და ა.შ. წინამდებარე სტატიაში გვინდა ვისაუბროთ იმ ახალ ტენდენციებსა და მიმართულებებზე, რომლებმაც უკვე მიიქციეს დიდი ყურადღება და აგრძელებენ განვითარებას. მესენჯერები და ჩატბოტები მესენჯერები დღესაც პოპულარული საკომუნიკაციო საშუალებაა, თუმცა მათი […]