ინტერნეტ რეკლამა 2024 წელს

ინტერნეტ რეკლამა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ტიპის სარეკლამო საშუალებაა, რომელიც მინიმალური ხარჯებით, მაქსიმალური შედეგების მიღების შესაძლებლობას გაძლევთ.

რეკლამა ინტერნეტში მოიცავს შემდეგ ძირითად მიმართულებებს:

ინტერნეტ რეკლამარეკლამა საძიებო სისტემაში – გულისხმობს სარეკლამო სივრცის შეძენას მაგალითად გუგლის საძიებო სისტემაში და როდესაც მომხმარებელი ეძებს თქვენ მიერ მითირებულ საძიებო სიტყვებს, პირველ რიგში ხვდება თქვენი რეკლამა, ძიების შედეგებში.

საბანერო რეკლამა – ფოტოვიზუალური ან ანიმაციური რეკლამა, რომელიც მომხმარებელს უჩანს სხვადასხვა ვებ-გვერდზე, სოციალურ ქსელში და ბლოგებზე.

სოციალური მედიაში რეკლამირება – სხვადასხვა ფორმატის და ტიპის რეკლამა სოციალურ ქსელებში, როგორიცაა ფეისბუქი, ინსტაგრამი, ლინქედინი და სხვა. რეკლამირება ხორციელდება მომხმარებლის ინტერესების, დემოგრაფიისა და ქცევების საფუძველზე.

Email მარკეტინგი – სარეკლამო მეილების დაგზავნა მიზნობრივი იმეილ ბაზების მიხედვით. განსაკუთრებით ეფექტურია B2B სეგმენტში.

SMS მარკეტინგი – სმს რეკლამა განსაკუთრებით ეფექტურია B2C სეგმენტში, მთავარია სწორი ბაზის შერჩევა და თანიმიმდევრულობა.

ინტერნეტ რეკლამის უპირატესობები

 • ფართო აუდიტორიასთან წვდომა – ინტერნეტ რეკლამა საშუალებას გაძლევთ მოკლე დროში თქვენი რეკლამა აჩვენოთ გაცილებით ფართო აუდიტორიას, ვიდრე ტრადიციული სარეკლამო საშუალებითაა შესაძლებელი (ტელევიზია, რადიო, ბეჭდური მედია);
 • რეკლამის მიზნობრიობა – რეკლამირება ინტერნეტში უნიკალურ საშუალებას გაძლევთ თქვენი რეკლამა მოარგოთ კონკრეტულ აუდიტორიას, სხვადასხვა ინტერესების, ქცევის, ადგილმდებარეობის, სქესის, ასაკის და სხვა ნიშან-თვისებების მეშვეობით.
 • კონტროლის მექანიზმები – თქვენ ზუსტი ინფორმაცია გაქვთ რა ბიუჯეტით როგორი შედეგი მიიღეთ, ციფრებში, რაც საშუალებას გაძლევთ დაგეგმოთ სამომავლო ბიუჯეტი და საორიენტაციო წარმოდგენა მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ონლაინ რეკლამის ნაკლოვანებები

მოდით განვიხილოთ ნაკლოვანებებიც, რომლებიც ახასიათებს ინტერნეტ რეკლამირებას:

1.არასწორი აუდიტორიის შერჩევა

2.თანხების გაფლანგვა

3.არასწორ პლატფორმაზე რეკლამირება

4.სპამ რეკლამა 

ინტერნეტ რეკლამის ფასები

რა ღირს რეკლამა ინტერნეტში? ონლაინ რეკლამის მთავარი ბენეფიტი სწორედ იმაში გახლავთ, რომ ნებისმიერი ბიუჯეტით არის შესაძლებელია გარკვეული აქტივობის განხორციელება.

თუმცა, იმისათვის, რომ თქვენი ფინანსები სწორად იქნეს გამოყენებული, მნიშვნელოვანია შემდეგი საკითხების გათვალისწინება:

1.პლატფორმის სწორად შერჩევა

2. ბიუჯეტის სწორად განაწილება

3.ანალიზი & კორექტირება

  •  

Drawbacks of Internet Advertising

Internet advertising also has some drawbacks, including:

 •  
  • Ad blockers: Some people use ad blockers to prevent ads from appearing on websites. This can reduce the effectiveness of internet advertising campaigns.
  • Spam: Some internet advertising is considered to be spam. Spam can be annoying for users and can damage the reputation of a business.
  • Cost: Internet advertising can be expensive, especially for search engine marketing and social media advertising.

How to Get Started with Internet Advertising

If you’re new to internet advertising, there are a few things you need to do to get started:

 1.  
  1. Define your goals: What do you want to achieve with internet advertising? Do you want to increase brand awareness, generate leads, or drive sales?
  1. Research your target audience: Who are you trying to reach with your internet advertising efforts? What are their interests and needs?
  1. Create a marketing plan: Once you know your goals and target audience, you can create a marketing plan that outlines your strategies and tactics.
  1. Choose the right platforms: There are many different platforms where you can run internet advertising campaigns. Choose the platforms that are most likely to reach your target audience.
  1. Set a budget: Internet advertising can be expensive, so it’s important to set a budget before you start running campaigns.
  1. Track your results: It’s important to track the results of your internet advertising campaigns so you can see what’s working and what’s not. This information can be used to improve future campaigns and get the most out of advertising budgets.

Internet advertising can be a powerful tool for businesses of all sizes. By following the tips above, you can get started with internet advertising and start seeing results.