ციფრული მარკეტინგი 2024 წელს

ონლაინ მაღაზიის დამზადება

ციფრული მარკეტინგი – 2024 წელს ციფრული მარკეტინგი განაგრძლობს დიდი ტემპებით განვითარებას, ამ სტატიაში გვსურს განვიხილოთ ის ძირითადი ტენდენციები, რაც 2024 წელს ჩამოყალიბდა. 2024 წელი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა მარკეტერებისთვის, ახალი ტექნოლოგიების ათვისებისა და დანერგვის კუთხით: კვლავ ვითარდება მობილური ტექნოლოგია, “live streaming”, ვირტუალური რეალობა, ხელოვნური ინტელექტი და ა.შ. წინამდებარე სტატიაში გვინდა ვისაუბროთ იმ აქტუალურ ტენდენციებსა და მიმართულებებზე, […]