გრაფიკული დიზაინი 2024 წელს

გრაფიკული დიზაინიგრაფიკული დიზაინი გვხვდება ყველგან – რეკლამაში, ვებ-საიტებზე, ტრანსპორტში, სოციალურ მედიაში და სხვა.

ეს არის ვიზუალური გამოხატულება, რომელიც ნებისმიერ ბიზნეს ჭირდება მარკეტინგული საქმიანობის განხორციელებაში და არა მხოლოდ.

გრაფილი დიზაინი იქმნება გრაფიკოსი დიზაინერის მიერ. აღნიშნული სპეციალობა საკმაოდ მოთხოვნადია, როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში.

 

გაგრძელება დაიდება 20 იანვარს:

რას გულისხმობს გრაფიკული დიზაინი?

რა ევალეაბ გრაფიკულ დიზაინერს?