ბრენდბუქის შექმნა - რა გავითვალისწინოთ?

რა არის ბრენდ ბუქი და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეფექტური ბრენდბუქის შექმნა?

ბრენდბუქი არის გზამკვლევი თქვენი ბრენდის შესახებ, რომელშიც განსაზღვრულია:

  • ბრენდის იდენტობა & ისტორია
  • გრაფიკული დიზაინის ელემენტები
  • ცალკეული ბრენდისთვის დამახასიათებელი სხვა ელემენტები

 

ბრენდ ბუქის ელემენტები:

  • ლოგოს დიზაინი
  • ლოგოს ფერთა პალიტრა და გამოყენების წესი
  • გრაფიკული ელემენტები: სავიზიტო ბარათი, სოც. მედიის ბრენდირება, ვებ დიზაინის საფუძვლები და სხვა.

 

რატომ არის მნიშვნელოვანი ბრენდბუქის დამზადება?

ბრენდბუქი დამზადება საჭიროა მაშინ, როდესაც ბრენდი სწრაფად იზრდება და ვითარდება, საჭიროებს ერთიანი მიდგომებს, სტილს და სტრატეგიას.

ბრენდბუქი არის გზამკვლევი, რომელიც აადვილებს მარკეტინგული აქტივობას, სხვადასხვა მიმართულებით, იმ წესთაკრებულისა და მზა ვიზუალური ელემენტების მეშვეობით, რომელიც განსაზღვრულია მასში.